Laat uw tekst voor u spreken!

Welkom

Ik ben Nelly Bloemzaad, taal- en tekstfanaat. Vanuit die passie ben ik in mijn dagelijks werk veel met teksten bezig, in welke vorm dan ook. Of het nu een onderzoeksrapport, een (sollicitatie)brief, een cv, een beleidsstuk, een offerte of een website is: er mogen geen taalfouten in voorkomen en de tekst moet grammaticaal goed in elkaar zitten, oftewel: deze moet ‘lekker’ leesbaar zijn. Niets is zo ergerlijk als taal- , spel- en stijlfouten in een inhoudelijk correcte tekst. Als bedrijf, als student, maar ook als ZZP’er wil je professioneel overkomen en is het minste wat je kunt doen jezelf of je onderneming met een foutloze tekst profileren. Fouten blijven ‘hangen’, terwijl een goed opgebouwde en foutloze tekst juist positief opvalt. Wat u ook aan teksten produceert, ik redigeer en corrigeer ze voor u. Neem geen genoegen met de spelling- en grammaticacontrole van uw computer. Met a-tot-z-tekst.nl weet u dat uw tekst écht z’n werk doet. Naast het controleren van uw documenten kan ik assisteren bij het opstellen van brieven of het samenstellen en indelen van rapporten en scripties. Alles wat maar met tekst en taal te maken heeft; bij a-tot-z-tekst.nl is uw materiaal in goede handen. Laat uw tekst voor u spreken!


Werkwijze

U stuurt mij een mail (info@a-tot-z-tekst.nl) met de stukken die u graag wilt laten redigeren, corrigeren of opstellen. Nadat een afspraak is gemaakt over de kosten, wordt in overleg een tijdstip afgesproken waarop u de gecorrigeerde of geredigeerde tekst terug zult ontvangen. Betaling geschiedt achteraf, binnen 7 dagen na factuurdatum.

Tarief

De tarieven voor correctiewerk lopen sterk uiteen. Uitgevers hanteren voor het persklaar maken en corrigeren van boeken meestal hun eigen tarieven. Voor vertaalbureaus, andere bedrijven en particulieren variëren de tarieven van 2 tot 6 cent per woord. Om betrouwbaar offerte te kunnen doen, wil ik het liefst de hele tekst van tevoren zien. Is de hele tekst nog niet klaar, bijvoorbeeld omdat u nog aan het schrijven bent en wilt u toch alvast weten wat ik voor u zou kunnen doen en wat die inbreng zou kosten? Laat me dan een of twee hoofdstukken zien, dan maken we op basis daarvan afspraken.

Globaal kunt u van het volgende uitgaan: uw tekst wordt door mij gecorrigeerd en/of geredigeerd voor een bedrag van € 0,04 per woord. Voor een grote of periodiek te herhalen opdracht wordt vooraf een prijs afgesproken. Voor een eerste opdracht geldt een korting van 10%. Studenten en 65+’ers komen in aanmerking voor een gereduceerd tarief. Naast deze tarieven geldt voor advies en begeleiding bij het schrijven van (sollicitatie)brieven, cv’s, rapporten of teksten op uw website een uurtarief van € 40,00. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

Taalkunst

Men spreekt van één lot, en verschillende loten maar ’t meervoud van pot is natuurlijk geen poten. Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten, maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen? Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik: ik vloog. Maar zeg nu bij wiegen beslist niet: ik woog. Want woog is nog altijd afkomstig van wegen, maar is dan ‘ik voog’ een vervoeging van vegen? Wat hoort er bij ’zoeken’? Jazeker, ik zocht. En zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht? Welnee, beste mensen, want vlocht komt van vlechten. En toch is ‘ik hocht’ niet afkomstig van hechten. En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep. En evenmin zegt men bij slopen ‘ik sliep’. Want sliep moet u weten, dat komt weer van slapen. Maar fout is natuurlijk ‘ik riep’ bij het rapen. Want riep komt van roepen. Ik hoop dat u ’t weet en dat u die kronkels beslist niet vergeet. Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik ‘ik riep’. Nu denkt u van: ‘snoepen’, dat wordt dan ‘ik sniep’? Alweer mis, m’n beste. Maar u weet beslist, dat ried komt van raden, ik denk dat u ’t wist. Komt bied dan van baden? Welnee, dat wordt bood. En toch volgt na wieden beslist niet ‘ik wood’. ‘Ik gaf’ hoort bij geven, maar ‘ik laf’ niet bij leven. Dat is bijna zo dom als ‘ik waf’ hoort bij weven. Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken. Maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken . 

’t Is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist, maar hoort bij vergeten nu logisch ‘vergist’? Juist niet, zult u zeggen, dat komt van vergissen. En wat is nu goed? U moet zelf maar beslissen: hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig of ik slond? Want bij gaan hoort : ik ging, niet ik goeg of ik gond. En noemt u een mannetjesrat nu een rater? Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater. Je ziet: onze taal, beste dames en heren, is, net als ik zei, best moeilijk te leren.


Referenties

BEAM magazine

Een magazine voor jongeren

EVA magazine

Een magazine voor vrouwen

Digitale Nazorg

Dé zorg voor dierbare data

i-Finish

Abonnementen, lidmaatschappen en accounts makkelijk opzeggen

Marcel Bloemzaad Photography

Dé fotograaf voor het perfecte beeld 

FlexAssets

Consultancy en training aan MKB ondernemingen in de flexbranche

Contact

Vragen?

06-17888719

Open Ma – Vrij

09:00 – 17:00


©a tot z tekst 2021

Webdesign by